Facebook

Det er oppretta ei Facebook-gruppe der alle seksjonseigarar på Ørsta Brygge Sameige er velkomne. Der blir det publisert nyttig informasjon som seksjonseigarar bør få med seg. Dersom du er seksjonseigar og ikkje medlem av denne gruppa er det berre å gi ein lyd til nokon i styret. 

Link til denne gruppa finn du HER (fungerar berre for medlem).